Choli Lyaunchhu

1192 views

Video Detail

Song: Choli Lyaunchhu

Vocal : Manoj Mahato

Lyrics : “Sajan Shaha/Lekhu Sahayatri”
Music : Sajan Shaha
Artist : Puspa Khadka/Barsha Raut

  • Facebook Comment